HAN ELECTRON TACT SWITCH

작성자 Admin(admin) 시간 2015-01-17 15:00:17
네이버
첨부파일 :
bbs_201501171421474417.jpg
1. Rating : DC12V 50mA
4. Bounce : 10m SEC MAX.
3. Contact Resistance : 100mΩMax.
4. Bounce : 10m SEC MAX.​